Fallåker UF r.f.


Föreningsinfo
Fallåker 18, 02740 Esbo
Telefon: 0988 45 611
E-post: fallaker.uf( at )kolumbus.fi
www.fallaker.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, EBUF

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Dansverksamhet, Teater/revyverksamhet
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Ljudanläggning, Ljusanläggning, Scen

Kontaktperson
Henrika Juslin
Telefon: 0407519639
E-post: henrika.juslin( at )gmail.com